Anna Jurek

Jestem terapeutką dzieci i młodzieży z ukończonymi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie East London. Jestem również absolwentką  psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin migranckich, w szkole podstawowej, jak i średniej.

Pracuję także z rodzicami, pomagając im lepiej zrozumieć zachowania swoich dzieci, i zaopatrzyć w umiejętności wspomagania dzieci i ich zachowań.

W pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą opieram się na podejściu zintegrowanym, głównie na terapii skoncentrowanej na kliencie i terapii zabawą. Staram się znaleźć najbardziej adekwatną drogę pomocy dla klientów zmagających się z trudnościami.

Jestem członkinią Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellorów i Psychoterapeutów (BACP) i pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Stowarzyszenia, obowiązuje mnie klauzula tajemnicy zawodowej oraz bezpieczeństwa klientów. Posiadam ubezpieczenie swojej pracy oraz aktualny certyfikat o niekaralności (DBS). Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji klinicznej.