Counselling w East Dulwich i Clapham

Przed rozpoczęciem sesji z dzieckiem czy młodą osobą, umawiam się z
rodzicami lub opiekunami na rozmowę przez telefon, w celu zapoznania się z
sytuacją w której potrzebują pomocy, dlaczego teraz i od jakiego czasu dana
sytuacja ma miejsce. Wtedy jestem w stanie określić czy jestem właściwą
osobą do pomocy i jakie wsparcie mogę zaoferować.

Jest to także okazja dla mnie do przedstawienia sposobu pracy w terapii,
którą oferuję, oraz jak rodzice i opiekunowie mogą wspomóc młodą osobę w
tym procesie.

W celu zapewnienia dziecku czy młodej osobie bezpiecznego i neutralnego
miejsca do podjęcia pracy w procesie terapeutycznym – rodzice i opiekunowie
podpisują umowę o zachowaniu przeze mnie klauzuli poufności wobec
dziecka czy młodej osoby w terapii. Rodzice i opiekunowie nie są informowani
o tym, czym dziecko czy dana osoba dzieli się podczas sesji terapeutycznych.
Klauzula poufności nie działa tylko w przypadkach, gdy jest zagrożenie
zdrowia lub życia dziecka czy młodej osoby.

W trakcie trwania terapii dziecka czy młodej osoby jest możliwość
zorganizowania rozmowy telefonicznej lub spotkania w celu omówienia
postępów w terapii.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia może być krótko lub długoterminowa w zależności od potrzeb dziecka
czy młodej osoby.

Sesje odbywają się w:
The Awareness Centre
41 Abbeville Rd, London SW4 9JX
www.theawarenesscentre.com

Goose Green Clinic
59 East Dulwich Road, London SE22 9AP
www.goosegreenclinic.net

Sesje dla rodziców i opiekunów mogą być prowadzone osobiście, przez skype
lub telefonicznie.
Sesje dla rodziców:
Koszt £70
Sesje dla dzieci i młodzieży:
Koszt: £70
Opłata za sesje dokonywana jest poprzez wpłatę na konto przed sesją lub
gotówką po sesji.
Sesje odwołane później niż 48 godzin przed sesją podlegają pełnej opłacie.

My Link on the Counselling Directory https://www.counselling-directory.org.uk/counsellors/anna-jurek